Szanowni beneficjenci informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 o pomoc za pośrednictwem LGD może ubiegać się podmiot któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów dostępny jest pod adresem http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html . Wniosek o wpis należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR.