001W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyło się szkolenie członków Rady i Zarządu LGD. Przybyłe osoby w pierwszej części szkolenia zapoznały się z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju, obowiązkami członków Rady oraz procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD. Druga część szkolenia poświęcona była na zagadnienia związane z naborem wniosków dla przedsięwzięcia :Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Zwieńczeniem i zarazem ostatnim etapem szkolenia był egzamin dla uczestników przeprowadzony w formie testu odnoszącego się do znajomości LSR. Materiał szkoleniowy przygotowany został przez biuro LGD, a prowadzącym szkolenie był przez pracownik ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

002003