foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj12
WczorajWczoraj171
W tygodniu W tygodniu 12
W miesiącuW miesiącu2817
WszystkichWszystkich162842

Ankieta

1. Wniosek należy złożyć w teczce tekturowej z zawieszką

2. Wniosek w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

3. W celu usprawnienia przyjmowania wniosków prosimy załączyć 2 płyty CD z nagranym: Wnioskiem, Biznes Planem oraz Kartą Opisu Operacji

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis stanowiący załącznik do wniosku

5. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie mieszkańców w miejscowości gdzie będzie zlokalizowana inwestycja.

6. Oświadczenie o stworzonych miejscach pracy

7. Oświadczenie o rozpowszechnianiu informacji dotyczącej otrzymania dofinansowania projektu za pośrednictwem LGD

8. Oferty na planowane zakupy.

Załączniki

Wzór oferty

Formularz informacji

Oświadczenie w sprawie dostarczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

ikonkaa