foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj26
WczorajWczoraj216
W tygodniu W tygodniu 935
W miesiącuW miesiącu4018
WszystkichWszystkich139696

Ankieta

001

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Południe

ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Tel /fax 054 253 05 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Prawnik

I. Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe, wpis na listę radców prawnych,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego jako radca prawny,

II. Wymagania pożądane:

- komunikatywność i wysoka kultura osobista

- prawo jazdy kat. B

III. Zakres obowiązków na stanowisku:

- udzielaniu porad i konsultacji prawnych,

-sporządzaniu opinii prawnych, weryfikacji dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,

- występowanie przed sądami i organami egzekucyjnymi,

- przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie projektów pism i umów

IV. Zakres odpowiedzialności:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prawidłowe przygotowanie dokumentów oraz za prawidłową jakość udzielanych porad.

V. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:

- zatrudnienie w wymiarze 1/3 etatu,

- umowa o pracę zawarta będzie na czas określony

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys zawodowy (CV);

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie; oraz posiadanie uprawnień zawodowych radcy prawnego;

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

7. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, referencje.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą w terminie do 07.09.2018 roku, do godz. 16.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – prawnik” na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe , ul. Szkolna 4 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Za dochowanie terminu uznaje się datę wpływu dokumentów pod wyżej wskazany adres.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru). Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.lgddobrzyn.pl

Dobrzyń nad Wisłą 24.08.2018 r.


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Prawnik

 

ikonkaa