foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj25
WczorajWczoraj216
W tygodniu W tygodniu 934
W miesiącuW miesiącu4017
WszystkichWszystkich139695

Ankieta

001

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Południe”

ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Tel /fax 054 253 05 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pracownik administracyjny ds. promocji i informacji

Forma umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagania konieczne:

- wykształcenie minimum średnie,

- min. roczny staż w pracy biurowej,

- praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,

- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

- znajomość regionu i historii Ziemi Dobrzyńskiej,

- umiejętność redagowania tekstów,

- znajomość zagadnień związanych z RLKS,

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w obsłudze i kontakcie z klientem,

- doświadczenie w realizacji zadań promocyjnych,

- dyspozycyjność,

- kreatywność,

- prawo jazdy kat. B,

- samodyscyplina i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

- komunikatywność i wysoka kultura osobista,

-umiejętność organizacji czasu pracy,

Zakres obowiązków na stanowisku:

- opracowanie materiałów promocyjno – informacyjnych,

- organizacja imprez promocyjnych, szkoleń warsztatów oraz innych działań w zakresie animacji i aktywizacji społecznej,

- współpraca z mediami (współpraca przy organizacji wspólnych imprez oraz udzielanie istotnych informacji),

- organizacja i obsługa spotkań Rady i Zarządu LGD,

- organizacja konferencji, wystaw, targów i innych imprez promujących region,

- sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad wydawnictwami własnymi LGD,

- współpraca i wspieranie personelu LGD w zadaniach realizowanych w ramach LSR,

- obsługa telefoniczna i bezpośrednia klientów i kontrahentów,

- przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji,

- prowadzenie dokumentacji związanej z promocją,

-prowadzenie dokumentacji związanej z promocją i animacją,

-kompleksowa obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, wraz z korespondencją elektroniczną (w tym związanej z pracą Rady),

- redagowanie pism, korespondencji,

- obsługa, zarządzanie i redagowanie strony internetowej.

Zakres odpowiedzialności:

- odpowiedzialność za zbieranie kompleksowe materiałów w celu przygotowania publikacji,

- współpraca z wykonawcami publikacji,

- współpraca z instytucjami organizującymi imprezy targowe i wystawiennicze,

- odpowiedzialność za prawidłową organizację imprez promocyjnych i działań animacyjnych,

- odpowiedzialność za przygotowanie stoisk promocyjnych LGD,

- współpraca z mediami,

- odpowiedzialność za właściwe i rzetelne prowadzenie działań promocyjnych i animacyjnych wynikających z LSR,

- bieżąca aktualizacja strony internetowej LGD.

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys zawodowy (CV);

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

7. Oświadczenie RODO, załącznik do niniejszego ogłoszenia;

8. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności, referencje.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą w terminie do 20.02.2019r. roku, do godz. 16.00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Pracownik administracyjny ds. promocji i informacji na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

* Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu pod wskazany adres.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru), zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.lgddobrzyn.pl

**

Dobrzyń nad Wisłą , dnia 6 lutego 2019 r.

Oświadczenie RODO


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Pracownik administracyjny ds. promocji i informacji

 

ikonkaa