foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj73
WczorajWczoraj83
W tygodniu W tygodniu 942
W miesiącuW miesiącu2798
WszystkichWszystkich129851

Ankieta

001

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Południe

ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Tel /fax 054 253 05 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Informatyk

I. Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe - informatyka,

- umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych,

- umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi,

- umiejętność zarządzania stroną internetową,

- znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej, baz danych,

- umiejętność serwisowania, naprawy i konfiguracji sprzętu komputerowego,

- znajomość systemów serwerowych Microsoft,

II. Wymagania pożądane:

- zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole,

- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

- umiejętności organizacyjne,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych),

- gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

- wysoka kultura osobista,

- doświadczenie minimum 1 rok stażu,

III. Zakres obowiązków na stanowisku:

- zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

-bieżąca pomoc oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,

- administrowanie sieciami komputerowymi,

- naprawianie, usuwanie usterek sprzętu komputerowego,

- rozwijanie i dostosowywanie do przepisów prawa systemów informatycznych,

- aktualizowanie strony internetowej,

IV. Zakres odpowiedzialności:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za sprawne działanie infrastruktury informatycznej oraz sprawne, niezakłócone działanie strony internetowej Stowarzyszenia

V. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:

- zatrudnienie w wymiarze 1/4 etatu,

- umowa o pracę zawarta będzie na czas określony

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys zawodowy (CV);

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 Nr 922 tekst jednolity).”

7. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności, referencje.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą w terminie do 12.04. 2017 roku, do godz. 16.00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – Informatyk na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe , ul. Szkolna 4 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Za dochowanie terminu uznaje się datę wpływu dokumentów pod wyżej wskazany adres.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru). Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.lgddobrzyn.pl

Dobrzyń nad Wisłą 27.03.2017 r.

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - informatyk

 

ikonkaa