Szanowni Państwo,  w związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w II kwartale 2019 r. naborem wniosków w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe organizuje w dniu 25 czerwca 2019 r. szkolenie z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 1/G/2019. Dlatego też prosimy o obecność na niniejszym szkoleniu oraz wnikliwie zapoznanie się ww. dokumentami.

Program Szkolenia:

9:45 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30    Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia z Europejskiego

                        Funduszu Społecznego

11:30 – 12:00    Przerwa kawowa

12:00 – 13:00    Zapoznanie z obowiązkami Członków Rady oraz procedurą

                        przeprowadzania naboru.

13:00 – 14:00    Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad

                                                przyznawania punktów

                       14:00 – 14:45     Obiad

14:45 – 15:45     Omówienie zasad o powierzenie grantu oraz zgodność z Regionalnym

                         Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

                         na lata 2014-2020

15:45 – 16:00     Przerwa Kawowa           

16:00 – 17:00     Dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

 Miejsce szkolenia Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” ul. Szkolna 4 Dobrzyń nad Wisłą.

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                             Prezes Piotr Wiśniewski