001

W dniu 12 czerwca w Lipnie o godzinie 15:00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

 

Podczas zebrania zgodnie z programem obrad Zarząd stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 r.

Zgromadzenie walne podjęło również uchwały w sprawie:

  • przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
  • udzielenia zarządowi absolutorium za 2018 r.
  • Wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia
  • Przyjęcia planu działania na 2019 r.
  • Wysokości składek członkowskich na 2019 r.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.

001

002

001

001