W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe w odpowiedzi na konkurs nr 1/2019 na działanie w zakresie „Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami zostanie przekazana  do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

DO POBRANIA:

  1. Lista operacji zgodnych z LSR – (konkurs 1/2019)
  2. Lista operacji wybranych (ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków) – konkurs 1/2019
  3. Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 18.09.2019 r. dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierających informację o włączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenia dotyczyły