Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. odbędzie się 7 listopada  2019 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 2. Początek szkolenia/warsztatów godz. 11:00.

Program szkolenia:

10:45 - 11:00 Rejestracja uczestników

Część I szkolenie

11:00 - 12:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

12:30 - 13:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów.

13:30 - 13:45 Przerwa kawowa

Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

13:45 - 15:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa

15:30 - 17:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu

17:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.