Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2021 w zamian za święto przypadające w sobotę będącą dniem wolnym od pracy ( 1 maja 2021 r.) piątek 4 czerwca 2021 r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w wyżej wskazanym dniu Urząd będzie zamknięty.