foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj23
WczorajWczoraj131
W tygodniu W tygodniu 154
W miesiącuW miesiącu2618
WszystkichWszystkich340969

Ankieta

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 01.06.2021r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021. o godz. 14.00 w Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie. Na stronie lgddobrzyn.pl udostępnione są dokumenty: Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Z poważaniem

     Prezes Piotr Wiśniewski

Załączniki:

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa

 

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu za 2020 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  - przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r. (uchwała nr 1/2021) 
  - udzielenia zarządowi absolutorium za 2020 r. (uchwała nr 2/2021)
 12. Przerwa
 13. Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania na 2021 r. (uchwała nr 3/2021).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na 2021 r. (uchwała nr 4/2021).
 16. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 17. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25