foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj74
WczorajWczoraj83
W tygodniu W tygodniu 943
W miesiącuW miesiącu2799
WszystkichWszystkich129852

Ankieta

ZAPROSZENIE

           Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 10.00   w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Głównym celem zebrania będzie podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenie oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju   na lata 2016 – 2022..

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                          Piotr Wiśniewski

Program Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 07.11.2016 r.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawianie zmian wprowadzonych w statucie Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie zmian wprowadzonych w LSR na lata 2016 – 2022.
 8. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia

           - przyjęcia tekstu jednolitego LSR na lata 2016 - 2022

 1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

 

ikonkaa