foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj99
WczorajWczoraj329
W tygodniu W tygodniu 1120
W miesiącuW miesiącu1413
WszystkichWszystkich425970

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 10.02.2020 r. o godz.16:00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego 2/G/2019   przeprowadzonego   w terminie 31.10.2019-15.11.2019r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,   w tym  wnioski    o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 10.02.2020r

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Jan Wadoń

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy      ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 20.01.2020 r.  o godz. 16:00

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego  2/2019   przeprowadzonego   w terminie 15.11.2019 -28.11.2019 r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,  w tym  wnioski    o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 20.01.2020r.

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Jan Wadoń

Przewodniczący Rady LGD

Szanowni mieszkańcy, wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy LGD, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, oraz jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD.     

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 20 stycznia 2020 r., początek godz. 9:00

Miejsce: Dobrzyński Dom Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 4

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 16 stycznia 2020 r. (czwartek). Rejestracji należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 54 253 05 38, 795 411 253

 

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 4/2019 Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej. Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2019

Termin składania wniosków:   30.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Czytaj więcej...

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 3/2019 : w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 - Rewitalizacja. Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020.

[Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19; Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2019]

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 (nr konkursu nadany przez LGD: 3/2019).

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu - 29.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  - 27.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

Czytaj więcej...

                Szanowni Państwo,  w związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w I kwartale 2020 r. naborem wniosków w ramach Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno – gospodarczej na obszarze LGD.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe organizuje w dniu 27 grudnia 2019 r. szkolenie z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 3/2019. Dlatego też prosimy o obecność na niniejszym szkoleniu oraz wnikliwie zapoznanie się ww. dokumentami.

Program Szkolenia:

9:45 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30    Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

11:30 – 12:00    Przerwa kawowa

12:00 – 13:00    Omówienie wniosku

13:00 – 14:00    Zapoznanie z obowiązkami Członków Rady oraz procedurą

                        przeprowadzania naboru.

                       14:00 – 14:45     Przerwa kawowa

14:45 – 15:45     Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad

                                                przyznawania punktów

15:45 – 16:00     Przerwa Kawowa           

16:00 – 17:00     Dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

 Miejsce szkolenia Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” ul. Szkolna 4 Dobrzyń nad Wisłą.

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                             Prezes Piotr Wiśniewski

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25