foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj145
WczorajWczoraj152
W tygodniu W tygodniu 1008
W miesiącuW miesiącu1169
WszystkichWszystkich349983

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Stowarzyszenie wydało Broszurę informacyjną przybliżającą tematykę  pozyskania środków UE za pośrednictwem LGD. Zainteresowanych zapraszamy do biura LGD po odbiór publikacji.

broszura foto

 

001W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyło się szkolenie członków Rady i Zarządu LGD. Przybyłe osoby w pierwszej części szkolenia zapoznały się z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju, obowiązkami członków Rady oraz procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD. Druga część szkolenia poświęcona była na zagadnienia związane z naborem wniosków dla przedsięwzięcia :Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Czytaj więcej...

004W dniu 22 grudnia 2016 r. LGD zorganizowała warsztaty z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia: Tworzenia/ rozbudowy/ przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia warsztaty skierowane były w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków w ramach planowanego naboru wniosków dla przedsięwzięcia: Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej  na warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Warsztaty odbędą się 22 grudnia 2016 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolna 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godzina 10.00.

001

W dniach 28 listopada do 2 grudnia 2016 spotkaliśmy się z mieszkańcami obszaru LGD w gminach Chrostkowo, Miasto Lipno, Bobrowniki, Gmina Lipno, Dobrzyń n/W, Wielgie, Skępe, Tłuchowo, Kikół oraz w Czernikowie. Rozmawialiśmy o perspektywie finansowej 2014-2020 o środkach jakimi będzie dysponować LGD oraz planowanych przedsięwzięciach. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Osoby zainteresowane pozyskaniem środków zapraszamy na spotkania indywidualne do biura.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE

           Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2016 r. o godz. 10.00   w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Głównym celem zebrania będzie podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenie oraz przyjęcie tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju   na lata 2016 – 2022..

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                          Piotr Wiśniewski

Program Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 07.11.2016 r.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawianie zmian wprowadzonych w statucie Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie zmian wprowadzonych w LSR na lata 2016 – 2022.
 8. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie uchwały w sprawie:

- przyjęcia zmian w statucie Stowarzyszenia

           - przyjęcia tekstu jednolitego LSR na lata 2016 - 2022

 1. Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Podsumowanie i zakończenie zebrania.

RUSZYŁ REGIONALNY KONKURS GRANTOWY „RÓWNAĆ SZANSE”

001Rozpoczął się nabór projektów w Regionalnym Konkursie Grantowym – organizacje pozarządowe, w tym OSP, a także domy kultury oraz biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Dotacja przyznawana jest na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty realizowane są pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2017 roku.

16 sierpnia 2016 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej...

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25