Szanowni Państwo,  w związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w I kwartale 2020 r. naborem wniosków w ramach Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno – gospodarczej na obszarze LGD.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe organizuje w dniu 27 grudnia 2019 r. szkolenie z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 3/2019. Dlatego też prosimy o obecność na niniejszym szkoleniu oraz wnikliwie zapoznanie się ww. dokumentami.

Program Szkolenia:

9:45 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30    Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

11:30 – 12:00    Przerwa kawowa

12:00 – 13:00    Omówienie wniosku

13:00 – 14:00    Zapoznanie z obowiązkami Członków Rady oraz procedurą

                        przeprowadzania naboru.

                       14:00 – 14:45     Przerwa kawowa

14:45 – 15:45     Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad

                                                przyznawania punktów

15:45 – 16:00     Przerwa Kawowa           

16:00 – 17:00     Dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

 Miejsce szkolenia Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” ul. Szkolna 4 Dobrzyń nad Wisłą.

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                             Prezes Piotr Wiśniewski