foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj177
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 480
W miesiącuW miesiącu6696
WszystkichWszystkich505737

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

W dniu 28 czerwca 2019 r odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dla działania: Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. Udział w szkoleniu jest punktowany przy weryfikacji wniosku. Dla wszystkich, którzy niemogli uczestniczyć w szkoleniu przypominamy, że  punktowane jest również doradztwo w biurze LGD. 

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 1 /2019 :Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest  przez biuro  Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28.06.2019 r.

                                                                                                          (miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2019

Termin składania wniosków:   19.07.2019 - 02.08.2019 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

    

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

INFORMACJA
W dniu 26 czerwca 2019 biuro LGD z powodu upału czynne w godzinach 8:00-14:00.

011W związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w II kwartale 2019 r. naborem wniosków w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe zorganizowało szkolenie w dniu 25.06.2019 r. z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 1/G/2019.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia : Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej ,odbędzie się 28 czerwca  2019 r.  w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 4. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00.

Program szkolenie

9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników

Część I szkolenie

10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów.

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

14:15 - 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu

16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

001

W dniu 12 czerwca w Lipnie o godzinie 15:00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

 

Podczas zebrania zgodnie z programem obrad Zarząd stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 r.

Zgromadzenie walne podjęło również uchwały w sprawie:

  • przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
  • udzielenia zarządowi absolutorium za 2018 r.
  • Wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia
  • Przyjęcia planu działania na 2019 r.
  • Wysokości składek członkowskich na 2019 r.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.

Czytaj więcej...

                                                                                                                         

                Szanowni Państwo,  w związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w II kwartale 2019 r. naborem wniosków w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe organizuje w dniu 25 czerwca 2019 r. szkolenie z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 1/G/2019. Dlatego też prosimy o obecność na niniejszym szkoleniu oraz wnikliwie zapoznanie się ww. dokumentami.

Program Szkolenia:

9:45 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30    Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia z Europejskiego

                        Funduszu Społecznego

11:30 – 12:00    Przerwa kawowa

12:00 – 13:00    Zapoznanie z obowiązkami Członków Rady oraz procedurą

                        przeprowadzania naboru.

13:00 – 14:00    Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad

                                                przyznawania punktów

                       14:00 – 14:45     Obiad

14:45 – 15:45     Omówienie zasad o powierzenie grantu oraz zgodność z Regionalnym

                         Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

                         na lata 2014-2020

15:45 – 16:00     Przerwa Kawowa           

16:00 – 17:00     Dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

 

 Miejsce szkolenia Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” ul. Szkolna 4 Dobrzyń nad Wisłą.

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                             Prezes Piotr Wiśniewski

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Warsztaty odbędą się 19 czerwca 2019 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolna 4 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00

Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe na lata 2016 – 2022 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność. Zależy nam, aby przekazywane informacje docierały do możliwie najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców, były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające na Państwa potrzeby. Z tego względu prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział. Odpowiedzi na poniższe pytania będą dla nas wskazówką, co poprawić, żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD odpowiadały Państwa potrzebom. Z góry dziękujemy za poświęcony czas!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsmC7aWXeORfFGSuV1bGmH-0yM4W5a1pKD2h0rJjw041hG-g/viewform

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25