foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj139
WczorajWczoraj217
W tygodniu W tygodniu 1917
W miesiącuW miesiącu6794
WszystkichWszystkich496534

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

logo nabor

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 18.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: 01.08.2017 - 18.08.2017 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 11,00 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 3 875 000,00 zł

Kwota EFRROW: 2 465 662,50 zł

limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Intensywność pomocy:

 • do 70 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 •  do 100 % - w przypadku pozostałych podmiotów
 • 63,63 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
 • Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 253 05 38 lub 795 411 253

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach przedsięwzięcia LSR, wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 5. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR: Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
 6. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
  1. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z
  2. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 8. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
  1. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
  2. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)
  3. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
  4. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)
  5. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)
 9. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
  1. Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z
  2. Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25