foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj57
WczorajWczoraj161
W tygodniu W tygodniu 1206
W miesiącuW miesiącu5200
WszystkichWszystkich370020

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej, odbędzie się 13 czerwca  2022 r.  w Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń  ul Szkolna 1.Początek szkolenia o godzinie 10:00 .

Program szkolenia

 1. Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.
 2. Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawani a punktów.
 3. Przerwa kawowa
 4. Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 5. Przerwa kawowa
 6. Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu
 7. Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 06.06.2022 r.

(miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków:  21.06.2022 – 04.07.2022 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Czytaj więcej...

W dniu 27 maja 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Stowarzyszenia. W trakcie posiedzenia zostały przeprowadzone wybory w trakcie których wybrano władze Stowarzyszenia na V kadencję:

Zarząd:

Prezes -Piotr Wiśniewski

V-ce Prezes- Renata Gołebiewska

Członek Zarządu -Jadwiga Padlewska

Członek Zarządu -Wioletta Błaszkiewicz

Członek Zarządu -Maria Kulig

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Adrian Zalewski

Członek- Beata Domagalska

Członek - Łukasz Lazarowski

W wyborach uzupełniających do Rady LGD w miejsce Pana Andrejusa Sivickisa została wybrana Pani Irena Lewandowska.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza członków LGD na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 13.00 w Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie.

Program Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Lipno, dnia 27.05.2022 r.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych Zarządu za 2021 r. i IV kadencję.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 10.  Dyskusja
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich na Wesele Dobrzyńskie Aleksandry & Daniela oraz Festiwal Smaku i VII Mistrzostwa KGW obszaru LGD które odbędą się dnia 15 czerwca 2022 r. w miejscowości Wilcze Kąty Gmina Czernikowo.
Zgłoszenia przyjmowane są od KGW i grup zorganizowanych. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przygotowanie tradycyjnych potraw w 5 kategoriach oraz wzięciu udziału w zabawach weselnych.
Do dnia 16.05.2022 r. prosimy o zgłoszenie swojego udziału i dostarczenie przepisów na przygotowywane potrawy. Z pośród wszystkich zgłoszonych KGW zostaną nagrodzone najlepsze trzy zgodnie z załączonym regulaminem.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy kontaktować się z biurem LGD tel. 54 253 05 38

W załączeniu;

- regulamin

- formularz zgłoszeniowy

- Rodo

pisanki wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć szczere życzenia pokoju, wiary i miłości.
By nadchodzący czas był przepełniony
czasem z rodziną, który doda sił
i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,
a nadchodząca wiosna wypełni słońcem
Państwa życie osobiste i zawodowe.

Życzą
Zarząd i Pracownicy Biura LGD

Szanowni mieszkańcy, wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy LGD, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, oraz jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD.     

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 18 lutego 2022 r., początek godz. 13:00

Miejsce: Sala Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy  w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 15 lutego 2022 r. (wtorek). Rejestracji należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 54 253 05 38,

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25