foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj171
WczorajWczoraj245
W tygodniu W tygodniu 171
W miesiącuW miesiącu6026
WszystkichWszystkich478215

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

W dniach 22-26 maja 2023 r. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe 2023-2027 zostaje udostępniona do konsultacji w biurze LGD.

Członkowie Rady LGD

na podstawie zapisów Rozdziału III § 9 pkt. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy  ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 22.05.2023 r. o godz. 15.00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie zwiększenie poziomu dofinansowania wniosku Miasta i Gminy Skępe dla konkursu otwartego nr 3/2019  przeprowadzonego w terminie: 29.01.2020 r. do 27.02.2020 r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą w biurze Stowarzyszenia do dnia 22.05.2023 r.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Zastępca Przewodniczącego Rady LGD

Krzysztof Jaworski

Zarząd Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 maja 2023r. o godz. 13.00 w  Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie. Zebranie dotyczyć będzie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 oraz nowych zapisów  w Statucie. Konieczność przeprowadzenia powyższych zmian wynika z wytycznych przedstawionych przez Ministerstwo Rolnictwa  oraz Urząd Marszałkowski.

Udostępniamy : Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa

W związku ze zbliżającym się zakończeniem umowy o warunkach sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020  i trwającymi pracami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe organizuje w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 14:00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak”, ul. Szkolna 2 w Dobrzyniu nad Wisłą, szkolenie dla Kadr wdrażających dotyczące zapoznania z dokumentacją do konkursu na wybór LSR.

Program szkolenia:

14:00 – 14:15 Rejestracja uczestników

14:15 – 15:15 - Przedstawienie Ewaluacji z postępów w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w okresie lat 2014 – 2022

15:15 – Przerwa obiadowa

15:45 – 16:45 – Omówienie Diagnozy Obszaru stanu obecnego

16:45 – 17:45 - Przedstawienie planowanych środków do wydatkowania z podziałem na PROW i RLKS

17:45 – 18:00 – Przerwa kawowa

18:00 – 19:00 - Omówienie Celów i Przedsięwzięć do LSR

19:00 – 20:00 – Omówienie matrycy do LSR

20:00 – 20:30 – Dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów w ramach naboru wniosków Konkurs 2/2022 - Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej. Warsztaty odbędą się 09 maja 2023 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury ,,Żak", mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 14.00

W III etapie prac nad Strategią, na bazie wyników analiz przeprowadzonych w ramach etapu II zdefiniowano konkretne, mierzalne cele i przedsięwzięcia, zidentyfikowano grupy docelowe do których kierowane będzie wsparcie (beneficjentów), zaproponowano podział budżetu na poszczególne cele i przedsięwzięcia oraz wyznaczono wskaźniki produktu i rezultatu, stanowiące miarę realizacji założeń LSR. W poniższym materiale przedstawiono syntetyczne wyniki tych prac.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze LGD  do 18.04.2023 r.

Cele i przedsięwzięcia

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 17.03.2023r.

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

na podstawie zapisów Rozdziału III § 9 pkt. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 23.03.2023 r. o godz. 16.00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie usunięcie omyłek w dokumentacji dotyczącej konkursu otwartego nr 2/2022 przeprowadzonego w terminie: 17.10.2022 r. do 31.10.2022
Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą w biurze Stowarzyszenia do dnia 23.03.2023r.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady LGD

Jan Wadoń

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25