foto1
foto1
foto1
foto1
foto1



Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj102
WczorajWczoraj152
W tygodniu W tygodniu 965
W miesiącuW miesiącu1126
WszystkichWszystkich349940

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi - realizuje projekt pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz 4-ch wyjazdów studyjnych, podczas których specjaliści zapoznają ich uczestników z aspektami prowadzenia przetwórstwa żywności w gospodarstwie rolnym, a praktycy przedstawią swoje doświadczenia z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny. Projekt pozwoli na nawiązanie współpracy pomiędzy rolnikami, ułatwi kontakty z doradcami rolnymi oraz da możliwość poszerzenia swojej działalności i dywersyfikacji źródła dochodów.

Zachęcamy do udziału w wyjazdach studyjnych.

Więcej informacji  na stronie http://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/aktualnosc/zywnosc-od-rolnika-konferencja-i-wyjazdy-studyjne

W dniu 8 czerwca 2021 w obecności Pani Anety Jędrzejewskiej Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano uroczystego wręczenia 9 czeków na realizację klubów młodzieżowych. W ramach podpisanych umów w 9 gminach  będą realizowane zajęcia  sportowe oraz edukacyjne dla łącznej grupy 110 dzieci w wieku 6-18 lat. 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 01.06.2021r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021. o godz. 14.00 w Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie. Na stronie lgddobrzyn.pl udostępnione są dokumenty: Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Z poważaniem

     Prezes Piotr Wiśniewski

Załączniki:

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa

Czytaj więcej...

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2021 w zamian za święto przypadające w sobotę będącą dniem wolnym od pracy ( 1 maja 2021 r.) piątek 4 czerwca 2021 r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w wyżej wskazanym dniu Urząd będzie zamknięty.

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 12.05.2021 r. o godz.16:00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego 1/G/2021   przeprowadzonego   w terminie 29.03.2021  do 12.04.2021 r

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,   w tym  wnioski    o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 12.05.2021r.

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Jan Wadoń

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt.  "Rolniczy handel detaliczny-nowa ścieżka dla wytwórcy oraz sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych". Łączenie programem Teams w piątek (09.04.2021 r.) o godz. 10:00. Szkolenie poprowadzi Pani Laura Maciejewska z KPODR o. Zarzeczewo.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1616419445568?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d

forest 2165911 1920Informujemy iż trwają przygotowania do realizacji projektu współpracy pn. „Rzuć wszystko, idź na grzyby! Wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych” na ostatniej prostej.

Obecnie trwa weryfikacja uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy, a w najbliższym czasie spodziewamy się podpisania umowy o dofinansowanie. Wnioskowana kwota wsparcia to blisko 222 000,00 zł.

Czytaj więcej...

                                                                         Dobrzyń nad Wisłą, dnia 17.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

na podstawie zapisów Rozdziału III § 9 pkt. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy  ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 22.03.2021 r. o godz. 16.00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie usunięcie omyłek w dokumentacji dotyczącej konkursu otwartego nr 1/2020 przeprowadzonego w terminie: 16.11.2020 – 30.11.2020

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą w biurze Stowarzyszenia do dnia 22.03.2021 r.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady LGD

Jan Wadoń

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25