foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj173
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 476
W miesiącuW miesiącu6692
WszystkichWszystkich505733

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia : Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej ,odbędzie się 12 października 2022r.  w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 2. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00.

Program szkolenie

9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników

Część I szkolenie

10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów.

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

14:15 - 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania zestawienia rzeczowo finansowego

16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 03.10.2022 r.

(miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej...

09 1W dniu 10 września 2022 r. w Wilczych Kątach odbyła się kolejna nasza kultowa impreza „Grzybobranie”. Mimo deszczowej i ponurej pogody po przedstawieniu Regulaminu Konkursu nasi grzybiarze wyruszyli do lasu w poszukiwaniu największego grzyba i kapelusza oraz najdziwniejszego i najdłuższego grzyba. Po powrocie dokonano rozstrzygnięcia konkursu, po czym przystąpiliśmy do biesiady przeplatanej zabawami dla najmłodszych oraz śpiewem przy akompaniamencie gitary.

Czytaj więcej...

Jako Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju obszaru LGD, dzięki której będziemy się ubiegać o kolejne środki unijne dla naszego regionu na lata 2023 – 2027.

W związku z tym chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat potencjału, a także potrzeb naszego obszaru, na które mogłyby zostać przeznaczone nowe środki unijne.

Jeśli jesteś mieszkańcem, przedstawicielem organizacji pozarządowej lub przedsiębiorcą z terenu powiatu Lipnowskiego oraz gminy Czernikowo wypełnij ankietę! Link do ankiety

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się  o godz. 15:30 w sali konferencyjnej biura LGD   przy  ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 24.08.2022r.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego 1/2022  przeprowadzonego   w terminie 21.06.2022 – 04.07.2022 r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,  w tym  wnioski   o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 24.08.2022 r

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady LGD

Jan Wadoń

W związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 które wprowadzają zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla zakresów :

- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

- na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wnioski są dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.
W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności.
Badania ewaluacyjne LGD realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych m.in: badań ankietowych


Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety:
1. Dla wnioskodawców którzy nie otrzymali dofinansowania:  https://forms.gle/uq5BpYVW5gpjdxdx6


2. Dla beneficjantów którzy otrzymali dofinansowanie:  https://forms.gle/6CDX2uHw2bey44hj9

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu tylko 7 minut. Prosimy o jej wypełnienie do dnia 5 sierpnia 2022r.

01W środowe popołudnie 15 czerwca 2022r uczestniczyliśmy w Weselu Dobrzyńskim. Na zaproszenie LGD odpowiedziało 11 KGW, które przygotowały potrawy w 5 kategoriach konkursowych:zupa, przystawka, danie mięsne, tort, napój alkoholowy. Komisja kulinarna w składzie : Magdalena Włodarska- Kasiuk, Katarzyna Malinowska i  Maria Wyborska , oraz komisja nalewkarska w składzie: Andrzej Kurowski, Marusz Lorenc, Piotr Wojciechowski, Dariusz Domagalski i  Andrzej Szychulski wspólnie oceniła potrawy. Ponadto wszystkie jedenaście grup przygotowało jeden element obrzędów weselnych.

Suma uzyskanych punktów skutkowała przyznaniem statuetki „ Uśmiech Prezesa odlany w betonie”

Złotą statuetkę otrzymało KGW Nowa Wieś Chrostkowo

Srebrna statuetkę otrzymał Kreatywny Dobrzyń

Brązową statuetkę otrzymało KGW Rachcin

Betonową statuetkę otrzymali: KGW Zbytkowo

Czytaj więcej...

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25