foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj194
WczorajWczoraj245
W tygodniu W tygodniu 194
W miesiącuW miesiącu6049
WszystkichWszystkich478238

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się  o godz. 15:30 w sali konferencyjnej biura LGD   przy  ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 24.08.2022r.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego 1/2022  przeprowadzonego   w terminie 21.06.2022 – 04.07.2022 r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,  w tym  wnioski   o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 24.08.2022 r

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady LGD

Jan Wadoń

W związku z wejściem w życie w dniu 27 lipca 2022 r. Zarządzeń Prezesa ARiMR Nr 101/2022 i Nr 102/2022 które wprowadzają zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” dla zakresów :

- na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

- na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wnioski są dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27 lipca 2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.
W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności.
Badania ewaluacyjne LGD realizowane są z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik badawczych m.in: badań ankietowych


Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety:
1. Dla wnioskodawców którzy nie otrzymali dofinansowania:  https://forms.gle/uq5BpYVW5gpjdxdx6


2. Dla beneficjantów którzy otrzymali dofinansowanie:  https://forms.gle/6CDX2uHw2bey44hj9

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu tylko 7 minut. Prosimy o jej wypełnienie do dnia 5 sierpnia 2022r.

01W środowe popołudnie 15 czerwca 2022r uczestniczyliśmy w Weselu Dobrzyńskim. Na zaproszenie LGD odpowiedziało 11 KGW, które przygotowały potrawy w 5 kategoriach konkursowych:zupa, przystawka, danie mięsne, tort, napój alkoholowy. Komisja kulinarna w składzie : Magdalena Włodarska- Kasiuk, Katarzyna Malinowska i  Maria Wyborska , oraz komisja nalewkarska w składzie: Andrzej Kurowski, Marusz Lorenc, Piotr Wojciechowski, Dariusz Domagalski i  Andrzej Szychulski wspólnie oceniła potrawy. Ponadto wszystkie jedenaście grup przygotowało jeden element obrzędów weselnych.

Suma uzyskanych punktów skutkowała przyznaniem statuetki „ Uśmiech Prezesa odlany w betonie”

Złotą statuetkę otrzymało KGW Nowa Wieś Chrostkowo

Srebrna statuetkę otrzymał Kreatywny Dobrzyń

Brązową statuetkę otrzymało KGW Rachcin

Betonową statuetkę otrzymali: KGW Zbytkowo

Czytaj więcej...

Doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-15:00. Osoby które chcą skorzystać z doradztwa prosimy o kontakt telefoniczny (tel:54 253 05 38) w celu umówienia terminu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla przedsięwzięcia p.n. Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej, odbędzie się 13 czerwca  2022 r.  w Sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń  ul Szkolna 1.Początek szkolenia o godzinie 10:00 .

Program szkolenia

 1. Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.
 2. Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawani a punktów.
 3. Przerwa kawowa
 4. Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
 5. Przerwa kawowa
 6. Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu
 7. Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 06.06.2022 r.

(miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków:  21.06.2022 – 04.07.2022 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00

Czytaj więcej...

W dniu 27 maja 2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Stowarzyszenia. W trakcie posiedzenia zostały przeprowadzone wybory w trakcie których wybrano władze Stowarzyszenia na V kadencję:

Zarząd:

Prezes -Piotr Wiśniewski

V-ce Prezes- Renata Gołebiewska

Członek Zarządu -Jadwiga Padlewska

Członek Zarządu -Wioletta Błaszkiewicz

Członek Zarządu -Maria Kulig

Komisja rewizyjna

Przewodniczący – Adrian Zalewski

Członek- Beata Domagalska

Członek - Łukasz Lazarowski

W wyborach uzupełniających do Rady LGD w miejsce Pana Andrejusa Sivickisa została wybrana Pani Irena Lewandowska.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza członków LGD na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 13.00 w Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie.

Program Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Lipno, dnia 27.05.2022 r.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i powitanie gości.
 2. Wybór protokolanta i prowadzącego.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
 7. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych Zarządu za 2021 r. i IV kadencję.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.
 10.  Dyskusja
 11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich na Wesele Dobrzyńskie Aleksandry & Daniela oraz Festiwal Smaku i VII Mistrzostwa KGW obszaru LGD które odbędą się dnia 15 czerwca 2022 r. w miejscowości Wilcze Kąty Gmina Czernikowo.
Zgłoszenia przyjmowane są od KGW i grup zorganizowanych. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przygotowanie tradycyjnych potraw w 5 kategoriach oraz wzięciu udziału w zabawach weselnych.
Do dnia 16.05.2022 r. prosimy o zgłoszenie swojego udziału i dostarczenie przepisów na przygotowywane potrawy. Z pośród wszystkich zgłoszonych KGW zostaną nagrodzone najlepsze trzy zgodnie z załączonym regulaminem.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy kontaktować się z biurem LGD tel. 54 253 05 38

W załączeniu;

- regulamin

- formularz zgłoszeniowy

- Rodo

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25