foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj189
WczorajWczoraj245
W tygodniu W tygodniu 189
W miesiącuW miesiącu6044
WszystkichWszystkich478233

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków dla naboru EFS  1/G/2021  Typ 1 c) kluby młodzieżowe. Warsztaty odbędą się 28 lipca  2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  mieszczącym się przy ul. Szkolnej 1 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00

Pozyskaj środki na założenie firmy!

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku informuje, że rozpoczęła się rekrutacja do projektu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy pt. „Wsparcie w starcie”. Nabór trwa do 14 lipca 2021r.

Jeśli masz ukończone 30 lat, mieszkasz na obszarze naszego województwa, pracujesz na podstawie umowy o pracę i zarabiasz nie więcej niż wynagrodzenie minimalne, albo pracujesz na podstawie umowy zlecenie/o dzieło i zarabiasz nie więcej niż 120% płacy minimalnej, możesz wziąć udział w projekcie i uzyskać pieniądze na założenie własnej firmy. Zyskujesz 23 050 zł na zakup maszyn, urządzeń wyposażenia, dostosowania lokalu do potrzeb firmy oraz wsparcie średnio 1 450 zł przez 6 miesięcy na pokrycie kosztów ZUS, stałych opłat, usług księgowych itp.

Jeśli utraciłeś/aś pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy, jesteś zagrożony/a zwolnieniem z pracy, otrzymałeś/aś wypowiedzenie możesz wystartować o wsparcie w innych projektach oferujących wsparcie szkoleniowe lub dotację na własny biznes.

Bezpłatnych informacji udzielamy pod numerami  54 235 67 12, 54 235 67 21.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Fundacją Hodowców Polskiej Białej Gęsi - realizuje projekt pn. „Problemy bezpieczeństwa i rozwoju produkcji żywności oraz jej dystrybucji przez rolników, gospodarstwa agroturystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz 4-ch wyjazdów studyjnych, podczas których specjaliści zapoznają ich uczestników z aspektami prowadzenia przetwórstwa żywności w gospodarstwie rolnym, a praktycy przedstawią swoje doświadczenia z zakresu stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny. Projekt pozwoli na nawiązanie współpracy pomiędzy rolnikami, ułatwi kontakty z doradcami rolnymi oraz da możliwość poszerzenia swojej działalności i dywersyfikacji źródła dochodów.

Zachęcamy do udziału w wyjazdach studyjnych.

Więcej informacji  na stronie http://kujawsko-pomorskie.ksow.pl/aktualnosc/zywnosc-od-rolnika-konferencja-i-wyjazdy-studyjne

W dniu 8 czerwca 2021 w obecności Pani Anety Jędrzejewskiej Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano uroczystego wręczenia 9 czeków na realizację klubów młodzieżowych. W ramach podpisanych umów w 9 gminach  będą realizowane zajęcia  sportowe oraz edukacyjne dla łącznej grupy 110 dzieci w wieku 6-18 lat. 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 01.06.2021r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021. o godz. 14.00 w Restauracji Marsylio ul Wyszyńskiego 48  w Lipnie. Na stronie lgddobrzyn.pl udostępnione są dokumenty: Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Z poważaniem

     Prezes Piotr Wiśniewski

Załączniki:

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa

Czytaj więcej...

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2021 w zamian za święto przypadające w sobotę będącą dniem wolnym od pracy ( 1 maja 2021 r.) piątek 4 czerwca 2021 r. został wyznaczony jako dzień wolny od pracy w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w wyżej wskazanym dniu Urząd będzie zamknięty.

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

Serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 12.05.2021 r. o godz.16:00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego 1/G/2021   przeprowadzonego   w terminie 29.03.2021  do 12.04.2021 r

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,   w tym  wnioski    o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 12.05.2021r.

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

 Z poważaniem

Przewodniczący Rady Jan Wadoń

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt.  "Rolniczy handel detaliczny-nowa ścieżka dla wytwórcy oraz sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych". Łączenie programem Teams w piątek (09.04.2021 r.) o godz. 10:00. Szkolenie poprowadzi Pani Laura Maciejewska z KPODR o. Zarzeczewo.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a35a64229aa96491487d796b00527e95e%40thread.tacv2/1616419445568?context=%7b%22Tid%22%3a%2268bf1246-ab84-402a-b321-02c359260f4a%22%2c%22Oid%22%3a%22f365986b-f26b-4fd6-9fa4-5f84637386de%22%7d

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25