foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj159
WczorajWczoraj217
W tygodniu W tygodniu 1937
W miesiącuW miesiącu6814
WszystkichWszystkich496554

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

logo nabor

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 24.07.2017 r.

(miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków:   07.08.2017 - 28.08.2017 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłąmod poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone   w załączniku nr 2  do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 16,00 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 500  000,00 zł

Intensywność pomocy:

- nie wyższa niż 70 % kosztów  kwalifikowanych

- nie wyższa niż 300 000,00 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

·   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl

·   Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  

·   Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 253 05 38 lub 795 411 253

Załączniki do ogłoszenia:

1.     Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do   osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników;

2.     Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;

3.     Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;

4.     Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR,  wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;

5.     Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR:  Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych

6.     Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

a.     Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 2z

b.    Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z

7.     Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

8.     Biznesplan (wersja 2z)

a.     Biznesplan (.pdf)

b.    Biznesplan (.docx)

c.     Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

d.    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r.

9.     Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

a.     Oświadczenie (.pdf)

b.    Oświadczenie (.excel)

10.  Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

11.  Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

a.     Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

b.    Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.)

c.     Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)

d.    Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.)

e.    Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.)

12.  Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

a.     Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z

b.    Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z

13.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r.

a.     Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór )

b.    Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu -

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25