foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj144
WczorajWczoraj217
W tygodniu W tygodniu 1922
W miesiącuW miesiącu6799
WszystkichWszystkich496539

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

nabor3

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 27.08.2018 r.

(miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków:  10.09.2018 - 24.09.2018 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 10,00 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 275 000,00 zł

Kwota wsparcia: 75 000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,  lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Gmin Dobrzyńskich Region Południe www.lgddobrzyn.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

 1. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
  1. Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  
  2. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 253 05 38 lub 795 411 253

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników;
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 5. Karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR: Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej;
 6. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
  1. Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z
  2. Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 8. Biznesplan (wersja 3z)
  1. Biznesplan (.pdf)
  2. Biznesplan (.docx)
  3. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)
  4. Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z).
 9. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
  1. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)
  2. Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.)
 10. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
  1. Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z
  2. Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
  1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)
  2. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
  3. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)
  4. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
  5. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
  6. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)
  7. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25