foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj134
WczorajWczoraj122
W tygodniu W tygodniu 741
W miesiącuW miesiącu973
WszystkichWszystkich228548

Ankieta

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy      ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 20.01.2020 r.  o godz. 16:00

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego  2/2019   przeprowadzonego   w terminie 15.11.2019 -28.11.2019 r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,  w tym  wnioski    o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 20.01.2020r.

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Jan Wadoń

Przewodniczący Rady LGD

Szanowni mieszkańcy, wnioskodawcy, beneficjenci i partnerzy LGD, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, oraz jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD.     

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 20 stycznia 2020 r., początek godz. 9:00

Miejsce: Dobrzyński Dom Kultury „Żak” w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 4

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 16 stycznia 2020 r. (czwartek). Rejestracji należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 54 253 05 38, 795 411 253

 

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 4/2019 Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej. Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 31.12.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2019

Termin składania wniosków:   30.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Czytaj więcej...

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 3/2019 : w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 - Rewitalizacja. Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest przez biuro Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020.

[Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19; Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2019]

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-353/19 (nr konkursu nadany przez LGD: 3/2019).

Ogłoszenie o naborze wniosków.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu - 29.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  - 27.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

Czytaj więcej...

                Szanowni Państwo,  w związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w I kwartale 2020 r. naborem wniosków w ramach Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do rewitalizacji społeczno – gospodarczej na obszarze LGD.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe organizuje w dniu 27 grudnia 2019 r. szkolenie z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 3/2019. Dlatego też prosimy o obecność na niniejszym szkoleniu oraz wnikliwie zapoznanie się ww. dokumentami.

Program Szkolenia:

9:45 – 10:00     Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30    Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

11:30 – 12:00    Przerwa kawowa

12:00 – 13:00    Omówienie wniosku

13:00 – 14:00    Zapoznanie z obowiązkami Członków Rady oraz procedurą

                        przeprowadzania naboru.

                       14:00 – 14:45     Przerwa kawowa

14:45 – 15:45     Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad

                                                przyznawania punktów

15:45 – 16:00     Przerwa Kawowa           

16:00 – 17:00     Dyskusja, podsumowanie i zakończenie szkolenia

 Miejsce szkolenia Dobrzyński Dom Kultury „ŻAK” ul. Szkolna 4 Dobrzyń nad Wisłą.

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                             Prezes Piotr Wiśniewski

Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów Rozdziału III § 9 pkt. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy  ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 13.12.2017 r. o godz. 16.00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie usunięcie omyłek w dokumentacji dotyczącej konkursu otwartego nr 1/2019 przeprowadzonego w terminie: 19.07.2019 - 02.08.2019 r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą w biurze Stowarzyszenia do dnia 13.12.2017 r.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady LGD

Jan Wadoń

Szanowni Państwo, we wtorek 24 grudnia 2019 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe będzie nieczynne. Dzień ten został ustalony wolnym od pracy Uchwałą Zarządu nr 34/2019 i zostanie odpracowany w dniu 7 grudnia 2019 (sobota). Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

ikonkaa