foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj156
WczorajWczoraj217
W tygodniu W tygodniu 1934
W miesiącuW miesiącu6811
WszystkichWszystkich496551

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

W III etapie prac nad Strategią, na bazie wyników analiz przeprowadzonych w ramach etapu II zdefiniowano konkretne, mierzalne cele i przedsięwzięcia, zidentyfikowano grupy docelowe do których kierowane będzie wsparcie (beneficjentów), zaproponowano podział budżetu na poszczególne cele i przedsięwzięcia oraz wyznaczono wskaźniki produktu i rezultatu, stanowiące miarę realizacji założeń LSR. W poniższym materiale przedstawiono syntetyczne wyniki tych prac.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału, prosimy o zgłaszanie ich w formie pisemnej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w biurze LGD  do 18.04.2023 r.

Cele i przedsięwzięcia

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 17.03.2023r.

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

na podstawie zapisów Rozdziału III § 9 pkt. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 23.03.2023 r. o godz. 16.00.

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie usunięcie omyłek w dokumentacji dotyczącej konkursu otwartego nr 2/2022 przeprowadzonego w terminie: 17.10.2022 r. do 31.10.2022
Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą w biurze Stowarzyszenia do dnia 23.03.2023r.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady LGD

Jan Wadoń

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 16.03.2023r.

 

Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD

 

na podstawie zapisów Rozdziału III § 9 pkt. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 22.03.2023 r. o godz. 16.00.

 

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie usunięcie omyłek w dokumentacji dotyczącej konkursu otwartego nr 1/2022 przeprowadzonego w terminie: 21.06.2022 – 04.07.2022 r

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą w biurze Stowarzyszenia do dnia 22.03.2023r.

 

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący Rady LGD

 

Jan Wadoń

Trwają konsultacje społeczne założeń Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe na lata 2023-2027. Nasze Stowarzyszenie opracowuje nową Strategię, która będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów i wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania budżetu UE do roku 2027. Jednocześnie Strategia LGD będzie finansowana z dwóch programów UE, tj. Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 oraz Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W ramach przygotowywania Strategii Stowarzyszenie prowadzi sukcesywne konsultacje społeczne jej kluczowych elementów. Z materiałem objętym konsultacjami można zapoznać się TUTAJ Diagnoza obszaru

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 24 marca 2023 r.

W dniu 20 lutego 2023 w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny połączony z debata o przedsiębiorczości. Na spotkanie przybyła delegacja z Powiatowego Urzędu Pracy oraz przedsiębiorcy z obszaru LGD. Po wysłuchaniu statystyk związanych z wdrażaniem LGD oraz diagnozą obszaru prowadzenie spotkania przejął Pan Daniel Świdurski, który jako moderator spotkania poprowadził debatę. Licznie przybyli przedsiębiorcy toczyli ożywioną dyskusje nt, możliwości rozwoju i potrzeb gospodarczych regionu.   

02 001

Czytaj więcej...

Szanowni mieszkańcy, wnioskodawcy, beneficjenci, przedsiębiorcy i partnerzy LGD, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w pięciogodzinnym warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, oraz jej efektów, a także działań powadzonych przez LGD.     

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów:

  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Po zakończeniu warsztatu przewidujemy debatę nt przedsiębiorczości na obszarze LGD. Wnioski z debaty zostaną wykorzystane w tworzeniu nowej LSR.

Termin: 20 lutego 2023 r., początek godz. 13:00

Miejsce: Dobrzyński Dom Kultury Żak  w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 4

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 17 lutego 2023 r. (piątek). Rejestracji należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: 54 253 05 38.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe uprzejmie informuje, że Bezpośrednie doradztwo dla Beneficjentów świadczone jest przez pracowników biura w godzinach pracy w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30-15.30, wtorki w godz. 7.30-17.00, piątki w godz. 7.30-14.00, ul. Szkolna 4 w Dobrzyniu Nad Wisłą.

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25