foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj136
WczorajWczoraj122
W tygodniu W tygodniu 743
W miesiącuW miesiącu975
WszystkichWszystkich228550

Ankieta

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków w zakresie tematycznym operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie . Warsztaty odbędą się 31 sierpnia 2018 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków w zakresie tematycznym operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. Warsztaty odbędą się 30 sierpnia 2018 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” mieszczącym się przy ul. Szkolnej 2 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00

: "Międzynarodowa współpraca się opłaca”. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Okres realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020: Centrum Projektów Europejskich

Partner wiodący:

PROFESJA Centrum Aktywności Zawodowej jest firmą doradczo - szkoleniową o charakterze ogólnopolskim, z siedzibą główną w Poznaniu, która od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty unijne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PROFESJA CAZ to również biuro rekrutacyjne oraz instytucja szkoleniowa.

Partnerzy krajowi:

Fundacja Partycypacji Społecznej powstała w celu promowania działań na rzecz aktywności społecznej. Nasze główne założenia to m.in. prowadzenie działalności oświatowo-szkoleniowej na rzecz grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Prowadzimy projekty, których celem jest integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz równości szans, promocja zatrudnienia, samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości.

EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze jest firmą doradczo - szkoleniową specjalizującą się w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł. Funkcjonuje na rynku od listopada 2009 roku.

Partner ponadnarodowy:

Fundacja Grone-Schule z siedzibą główną w Hamburgu, założona ponad 120 lat temu, jest jedną z wiodących prywatnych instytucji edukacyjnych w Niemczech. Grone posiada 228 oddziały oraz liczne centra edukacyjne i warsztaty szkoleniowe na terenie całych Niemiec. W skład grupy Grone wchodzi także 8 szkół zawodowych. Grupa Grone realizuje projekty związane z rynkiem pracy finansowane z różnych źródeł, m.in. Erasmus+, EFS, programów rządu federalnego Niemiec i rządów krajów związkowych.

Celem projektu jest rozszerzenie projektów standardowych, realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 i  współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 o komponent współpracy ponadnarodowej jako narzędzia zapewnienia  wartości dodanej dla realizacji celów tych  projektów.

Beneficjentom projektów standardowych, którzy chcą rozszerzyć projekt o współpracę ponadnarodową, wnioskodawca udzieli wsparcia merytorycznego w zakresie tworzenia partnerstwa ponadnarodowego i finansowego w formie grantów o max. wartości 100.000 zł na zasadach określonych w procedurze grantowej.

Jest to pierwszy projekt grantowy w Polsce, w ramach którego beneficjenci z Polski będą mogli rozszerzyć projekty standardowe o współpracę ponadnarodową z podmiotami z obszaru całej Unii Europejskiej.

Przewidziana liczba grantobiorców wynosi co najmniej sto. Projekt obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, co oznacza, że zagwarantowany jest równy dostęp do informacji i możliwość ubiegania się o granty przez podmioty ze wszystkich województw.

Materiał udostepniamy na prośbę Fundacji Partycypacji Społecznej

013W dniu 15 sierpnia 2018r. już trzeci raz wspólnie z Dobrzyńskim Klubem Żeglarskim współorganizowaliśmy rowerową imprezę na przystani w Dobrzyniu nad Wisłą. Od rana zostały rozegrane konkurencje w ramach Kujawsko-Pomorskiego MTB XC. W godzinach popołudniowych dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych, liczne animacje oraz konkursy ekologiczne. O godzinie 18 : 00 wpisując się w tematykę rowerowa przeprowadziliśmy wyścig „ Na damkach” dla chętnych amatorów najmłodsi mieli 7 lat. Wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymali nagrody. Wraz ze zbliżającym się wieczorem na scenie pojawiły się gwiazdy: zespół UNISON oraz Red Queen. Zwieńczeniem imprezy była dyskoteka pod gwiazdami z DJ BoBsonem .

Czytaj więcej...

INFORMACJA
W dniu 9 sierpnia 2018 biuro LGD z powodu upału czynne w godzinach 8:00-14:00.

W dniach 2-3 sierpnia 2018 biuro LGD z powodu upału czynne w godzinach 8:00-14:00

01728 lipca gościliśmy w gminie Kikół, razem z Wójtem Gminy współorganizowaliśmy piknik sportowy. Mali i duzi mogli sprawdzić się w rywalizacji sportowej której zwieńczeniem były koncerty gwiazd Cosmo i Dawida Smolińskiego oraz zabawa taneczna do północy. Na każdej z naszych imprez promujących LSR jesteśmy z naszym stoiskiem, zapraszamy, chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i ulotkami.

Czytaj więcej...

 

ikonkaa