foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj173
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 476
W miesiącuW miesiącu6692
WszystkichWszystkich505733

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza Pana/Panią na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 14.00 w Restauracji Marsylio ul. Wyszyńskiego 48  w Lipnie. Na stronie lgddobrzyn.pl udostępnione są dokumenty: Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa.

Z poważaniem

Piotr Wiśniewski

Prezes Zarządu LGD

Program Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Lipno, dnia 27.06.2024 r.

Porządek obrad:

1.           Otwarcie i powitanie gości.

2.           Wybór protokolanta i prowadzącego.

3.           Zatwierdzenie porządku obrad.

4.           Wybór komisji Mandatowej.

5.           Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6.           Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 r.

7.           Przedstawienie sprawozdań merytorycznych Zarządu za 2023 r.

8.           Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9.           Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowej.

10.         Dyskusja

11.         Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2023 r. (Uchwała nr 1/2024)

- udzielenia zarządowi absolutorium za 2023 r. (Uchwała nr 2/2024)

12.         Przerwa.

13.         Wybór Komisji Skrutacyjnej.

14.         Wybory do Rady Programowej

15.         Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej.

16.         Przedstawienie planu działania Stowarzyszenia na 2024 r .

17.         Podjęcie uchwał w sprawie:

- wyboru członków Rady Programowej Stowarzyszenia (Uchwała nr 3/2024)

- przyjęcia planu działania na 2024 r. (Uchwała nr 4/2024).

- wysokości składek członkowskich na 2024 r. (Uchwała nr 5/2024).

- przeznaczenia środków pozostałych  w budżecie z roku 2023 na wydatki  w roku 2024 (Uchwała nr 6/2024)

18.         Sprawy różne i wolne wnioski

19.         Zatwierdzenie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

20.         Podsumowanie i zakończenie zebrania.

 

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25