foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj172
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 475
W miesiącuW miesiącu6691
WszystkichWszystkich505732

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

„Rzuć wszystko, idź na grzyby! – przygotowanie i wydanie elektronicznego przewodnika i publikacji oraz wykonanie materiałów promocyjnych” to projekt, który wykorzystuje występujące na obszarze działania partnerów projektu zasoby naturalne, w szczególności bogactwo obszarów leśnych. Schylanie się po wrześniowe podgrzybki i poszukiwanie świętego Grala polskich lasów - borowika szlachetnego - to nasze ulubione jesienne aktywności. Grzybobranie to nie tylko rodzaj hobby lub zajęcia rekreacyjnego, ale także forma pracy i źródło surowca dla przemysłu spożywczego i gastronomii. Lasy porastające znaczną część tego obszaru przyczyniły się m.in. do wykorzystania grzybów w lokalnej kuchni. Trzeba podkreślić, że wiele powszechnie znanych potraw powstaje na danym obszarze
w sposób odmienny, w oparciu o lokalne przepisy, które często bazują na dostępnych, miejscowych produktach.

Należy również podkreślić, że panujący powszechnie pogląd, że występujące w polskich lasach grzyby są takie same pod względem botanicznym, jest niesłuszny. Często nieświadomie grzybiarze zbierają występujące tylko lokalnie gatunki grzybów, nie podejrzewając, że zebrany owocnik nie występuje w innej części kraju.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w ramach projektu pozwoli udowodnić, że nawet prastara działalność człowieka związana z pozyskiwaniem płodów runa leśnego umożliwia zastosowanie nowoczesnych, informatycznych rozwiązań.
 W ramach projektu współpracy przewidziano realizację zadań wspólnych oraz zadań własnych. Oś projektu stanowi wydanie elektronicznego przewodnika w formie aplikacji mobilnej dla telefonów komórkowych pod system operacyjny Android. W uzupełnieniu do aplikacji mobilnej wydany zostanie album grzybów
 w nakładzie 2000 szt. oraz powstanie 8 filmów kulinarnych związanych z wykorzystaniem grzybów w lokalnej kuchni.

Uzupełnieniem do zadań wspólnych będą zadania własne realizowane przez każdego z partnerów. Projekt będzie realizowany na obszarze działania partnerów projektu, co będzie również tożsame z obszarem jego oddziaływania.

Oś projektu stanowi produkcja aplikacji mobilnej, która udostępni informacje nawigacyjne, zawierać będzie atlas grzybów oraz zaprezentuje cenne obiekty przyrodnicze. Zakłada się, że uzupełnieniem funkcjonalności będzie wbudowany tzw. dekalog dobrego grzybiarza, w którym zostaną zawarte najważniejsze zasady zbioru grzybów, w tym także aspekty związane z ochroną środowiska. Aplikacja - elektroniczny przewodnik po lasach na obszarze działania partnerów projektu zostanie udostępniona nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym odbiorcom. Aplikacja zostanie zbudowana pod najbardziej rozpowszechniony system operacyjny obsługujący telefony komórkowe typu smartfon.
 Za innowacyjność w zakresie tego zadania należy uznać zastosowanie rozwiązań powszechnie znanych, czyli aplikacji na smartfon, ale nigdy nie sprowadzonych do wykorzystania w zakresie budowy aplikacji bazującej na temacie lokalnych zasobów przyrodniczych. W ramach dotychczas realizowanych projektów współpracy wykorzystano walory turystyczne, jednak zbudowana aplikacja bazowała na zabytkach architektury. Przewidziana w ramach tego projektu aplikacja będzie bazować na walorach przyrodniczych obszaru, na którym działają partnerzy projektu. W związku z tym będzie to produkt o nowatorskim charakterze.

Uzupełnieniem do aplikacji będzie wydanie albumu grzybów, które występują w lasach na obszarze działania partnerów projektu. Nakład albumu to 2000 szt.
 W ramach projektu przewidziano również produkcję 8 filmów kulinarnych związanych z wykorzystaniem grzybów z lokalnych lasów w miejscowej kuchni. Zakłada się, że po 2 filmy zostaną przygotowane na obszarze działania każdego
 z partnerów, a w filmach wystąpią miejscowi przedsiębiorcy z branży gastronomicznej lub przedstawicielki kół gospodyń wiejskich. Filmy kulinarne zostaną udostępnione społeczności lokalnej za pośrednictwem Internetu – poprzez Youtube, profile lokalnych grup w mediach społecznościowych oraz na stronach Partnerów projektu. W ramach zadań własnych przewidziano realizację przez poszczególnych partnerów projektu wydanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie filmu na potrzeby organizacji spotkań edukacyjnych.

Występujące na obszarze działania partnerów projektu zasoby przyrodnicze stanowią naturalny czynnik rozwoju turystyki. Wykorzystanie grzybów jako tematu przewodniego projektu w oprawce innowacyjnego produktu, jakim jest aplikacja, umożliwia z jednej strony promocję turystyki, natomiast równie ważnym aspektem jest umożliwienie spędzania w sposób aktywny wolnego czasu. Aktywizacja z wykorzystaniem elektronicznego przewodnika pozwoli na nowo odkryć zakątki miejscowych lasów zarówno przez mieszkańców, jak również turystów. Projekt ma także za zadanie podniesienie wiedzy na temat grzybów jadalnych występujących w lasach na obszarze działania partnerów. Zwiększy to świadomość zbieraczy grzybów i wpłynie na ochronę najniższego piętra lasu, dzięki zapobieganiu dewastowania grzybów trujących, będących częścią naturalnego ekosystemu runa leśnego. Zgodnie z założeniami realizacja projektu współpracy wpłynie na podniesienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Zaplanowane albumy, filmy, aplikacja lub spotkania poruszać będą także temat ochrony środowiska. Wskazujemy, że podniesienie wiedzy z zakresu choćby rozpoznawania jadalnych gatunków grzybów, wpływa na ochronę środowiska, ponieważ w runie leśnym pozostaną gatunki niejadalne. Zauważyć należy również, że wbudowany w aplikację kodeks grzybiarza, odnosić się będzie nie tylko do czynności bezpośrednio związanych ze zbiorem grzybów, ale także ogólnych zasad zachowania w lesie, w tym do nie pozostawiania po sobie śmieci.


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Partnerzy projektu:

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska
  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”
  4. Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25