foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Zarząd LGD

więcej

Dokumenty LGD

więcej

Gminy LGD

więcej

Biuro LGD

więcej

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj37
WczorajWczoraj131
W tygodniu W tygodniu 168
W miesiącuW miesiącu2632
WszystkichWszystkich340983

Ankieta

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na posiedzenia Rady, które odbędą się w sali konferencyjnej biura LGD   przy      ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 18.09.2019 r.  o godz. 16:00

Przedmiotem obrad posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego 1/2019   przeprowadzonego   w terminie 19.07.2019 - 02.08.2019 r.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie materiały  i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia,  w tym  wnioski  o przyznanie pomocy, które będą rozpatrywane podczas posiedzenia udostępniane będą:

-  w biurze Stowarzyszenia  do dnia 18.09.2019r.

- za pomocą platformy  zamieszczonej na stronie internetowej www.lgddobrzyn.pl

Zgodnie z § 5 Regulaminu Rady uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkowe.

Z poważaniem

Jan Wadoń

Przewodniczący Rady LGD

131W dniach 30.08.2019 r.  oraz 05.09.2019 r. Przedstawiciele Zarządu LGD podpisali umowy na realizację zadań EFS z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Wnioskodawcy firma Feniksc s.c oraz Panaceum Omega przeprowadzą cykl szkoleń animacyjnych oraz zawodowych dających kwalifikacje dla osób bezrobotnych z obszaru LGD. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej...

W dniu 28 czerwca 2019 r odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów dla działania: Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. Udział w szkoleniu jest punktowany przy weryfikacji wniosku. Dla wszystkich, którzy niemogli uczestniczyć w szkoleniu przypominamy, że  punktowane jest również doradztwo w biurze LGD. 

W związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 1 /2019 :Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej Informujemy, iż doradztwo, za które przyznawane będą punkty w ramach oceny wniosków dla niniejszego konkursu, świadczone jest  przez biuro  Stowarzyszenia codziennie w godzinach 8:00-16:00.

logo

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 28.06.2019 r.

                                                                                                          (miejscowość, data)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2019

Termin składania wniosków:   19.07.2019 - 02.08.2019 r.

Miejsce składania wniosków: biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

    

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Czytaj więcej...

INFORMACJA
W dniu 26 czerwca 2019 biuro LGD z powodu upału czynne w godzinach 8:00-14:00.

011W związku  z realizacją umowy dotyczącej wdrażania LSR oraz realizowanym w II kwartale 2019 r. naborem wniosków w ramach aktywizacji społeczno - zawodowej.  Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe zorganizowało szkolenie w dniu 25.06.2019 r. z zakresu zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz procedur naboru i wyboru operacji numer konkursu LGD: 1/G/2019.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia : Tworzenie/rozbudowa/przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i kulturalnej ,odbędzie się 28 czerwca  2019 r.  w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 4. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00.

Program szkolenie

9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników

Część I szkolenie

10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.

11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów.

12:30 - 12:45 Przerwa kawowa

Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej

12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

14:15 - 14:30 Przerwa kawowa

14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu

16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.

001

W dniu 12 czerwca w Lipnie o godzinie 15:00 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe.

 

Podczas zebrania zgodnie z programem obrad Zarząd stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2018 r.

Zgromadzenie walne podjęło również uchwały w sprawie:

  • przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
  • udzielenia zarządowi absolutorium za 2018 r.
  • Wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia
  • Przyjęcia planu działania na 2019 r.
  • Wysokości składek członkowskich na 2019 r.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w zebraniu.

Czytaj więcej...

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25