foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj163
WczorajWczoraj303
W tygodniu W tygodniu 466
W miesiącuW miesiącu6682
WszystkichWszystkich505723

Nowej LSR 2023-2027

Przechwytywanie

LSR 2014 -2020

Zrzut ekranu 2023 06 23 195459

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia:

„Zakup i dostawa laptopa”

I. Zamawiający:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe 
ul. Szkolna 4, 87 -610 Dobrzyń nad Wisłą, NIP: 466 034 22 00

II. Oferta winna obejmować koszty następujących elementów.

1. Laptop – 1 szt.

Procesor - minimum Intel Core i3-1215U (6 rdzeni, 8 wątków, 3.30-4.40 GHz, 10MB cache)

Pamięć RAM - minimum 16 GB (DDR4, 3200 MHz)

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) - 2/0

Dysk SSD M.2 PCIe - minimum 256 GB

Typ ekranu - Matowy, LED

Przekątna ekranu - 15,6"

Rozdzielczość ekranu - minimum 1920 x 1080 (Full HD)

Dźwięk - Wbudowane głośniki stereo, Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa - minimum 1.0 Mpix

Łączność - minimum LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 5, Moduł Bluetooth

Złącza minimum - USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., USB Typu-C - 1 szt., HDMI 1.4b - 1 szt., Czytnik kart pamięci SD - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii - Litowo-jonowa

Pojemność baterii minimum - 3-komorowa, 3440 mAh

Kolor dominujący - Szary

Zabezpieczenia - Szyfrowanie TPM

System operacyjny - Microsoft Windows 11 Pro

Pakiet biurowy Microsoft Office 2021 PL wersja Home & Office

Zasilacz - 19,5 V, 2,31 A, 45 W

Dodatkowe informacje:

Wydzielona klawiatura numeryczna

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad

Dołączone akcesoria - Zasilacz

Gwarancja -minimum 36 miesięcy

Wyposażanie dodatkowe:

1. Torba dostosowana wymiarami do oferowanego urządzenia

2. Mysz optyczna

3. Stan: produkt nowy, oryginalnie zapakowany

2. Dostawa do siedziby:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

III. Kryteria oceny i wyboru ofert:
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert w oparciu o następujące kryteria:

  1. cena oferty brutto – 90 %
    1. doświadczenie wykonawcy - 10%

Cena oferty brutto (waga 90%) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

                 Cn

C =    ------------   x 90

               Co

gdzie:

C– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty

Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „doświadczenie wykonawcy” (waga 10%) w następujący sposób:

- w przypadku gdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia wykonuję swoją działalność min 1 rok - 10 pkt.

- w przypadku gdy podmiot ubiegający się o realizację zamówienia wykonuję swoją działalność poniżej 1 roku - 0 pkt.

Za dokument potwierdzający doświadczenie uznaje się dostarczone wraz z ofertą zaświadczenie z CEIDG lub wypis z KRS.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłyną do Zamawiającego oferty, wśród których dwie lub więcej ważnych ofert otrzyma taką samą liczbę punktów i liczba tych punktów będzie większa od liczby punktów uzyskanych przez pozostałe ważne oferty, Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.

3. Od decyzji komisji konkursowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

IV. Oferta powinna zawierać

1. Wypełniony druk oferty – wg załącznika nr 1.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do działalności zgodnej z wymogami niniejszego zapytania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie z przepisami prawa. Wymagane jest podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 PZP ( tj. ustawa prawo zamówień publicznych w skrócie zwana PZP) – wg załącznika nr 2.

Termin realizacji/zakupu usługi: Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w ciągu

maksymalnie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyboru.

Forma płatności: przelew bankowy na podstawie faktury, płatność minimum 7 dni

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w języku polskim komputerowo lub pisemnie pismem czytelnym. Oferta winna być podpisana przez osobę składającą ofertę spełniającą wymagania określone w pkt. II oraz V niniejszego zapytania lub osobę upoważnioną (w takiej sytuacji wymagane dołączenie kopii upoważnienia). W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić adnotację: „LGD - laptop”.

Ofertę złożyć można osobiście u Składającego zapytanie ofertowe w biurze Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 54 253 05 38, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2023 r. Termin uznaje się za zachowany jeśli najpóźniej do dnia 05.05.2023 r. do godz. 14.00 dokumenty zostaną dostarczone do siedziby Stowarzyszenia w wyżej określony sposób.


Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy


Wyniki przeprowadzonego zapytania ofertowego

 

Rzuc wszystko idz na grzyby LOGO WYBRANE wersja podstawowa kolor

Zajęcia dla dzieci

 

zajecia2

 

ikonkaa

Nowa strategia rozwoju

 

1974cebe578df478ccbcdeb2ce20ff25