foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Odwiedzin

DzisiajDzisiaj17
WczorajWczoraj160
W tygodniu W tygodniu 177
W miesiącuW miesiącu3782
WszystkichWszystkich134816

Ankieta

001

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Gmin Dobrzyńskich Południe

ul. Szkolna 4, 87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą

Tel /fax 054 253 05 38

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik ds. księgowości

I. Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych

- kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia księgowości

II. Wymagania pożądane:

- doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości w organizacjach pozarządowych korzystających z funduszy unijnych

III. Zakres obowiązków na stanowisku:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych

- kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym i merytorycznym

- opisywanie dokumentów księgowych

- sporządzanie bilansów oraz rachunków zysków i strat

- sporządzanie dokumentów księgowych pierwotnych i wtórnych

- sporządzanie not korygujących   i not księgowych

- prowadzenie dokumentacji finansowej Stowarzyszenia zgodnie z wymogami banku i instytucji wdrażającej

IV. Zakres odpowiedzialności:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz współpracę z Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

V. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:

- zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu,

- umowa o pracę zawarta będzie na czas określony

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys zawodowy (CV);

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej;

5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2016 Nr 922 tekst jednolity).”

7. Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8. Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu

niepełnosprawności, referencje.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą w terminie do 26.04.2017 roku, do godz. 16.00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – pracownik ds. księgowości” na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, ul. Szkolna 4 87-610 Dobrzyń nad Wisłą. Za dochowanie terminu uznaje się datę wpływu dokumentów pod wyżej wskazany adres.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy (można je odbierać w terminie miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru). Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.lgddobrzyn.pl

Dobrzyń nad Wisłą 12.04.2017 r.


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy - Pracownik ds. księgowości

 

ikonkaa